ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2567

แชร์ให้เพื่อน: