ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แชร์ให้เพื่อน: