ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 โครงสร้างข้าราชการฝ่ายประจำ
2 โครงสร้างข้าราชการฝ่ายการเมือง

แชร์ให้เพื่อน: