ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 2567 รอบ 6 เดือน

แชร์ให้เพื่อน: