ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แชร์ให้เพื่อน: