ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

structureสมาชิกสภา

สมาชิกสภา

นายอนันต์ เก๊ะนิลา

ประธานสภา อบต.เมืองคอง โทร.097-9576502

นายสำราญ ปันทะนัน

รองประธานสภา อบต.เมืองคอง โทร.089-9320015

นางวาสนา รินประเสริฐ

ส.อบต.หมู่ 1
โทร.081-0266449

นายสุพัฒน์ ตามู

ส.อบต.หมู่ 2
โทร.080-7935389

นายเลาหลู่ แซ่หลี

ส.อบต.หมู่ 5
โทร. 092-9767547

นายภัทรเดช เปียผะ

ส.อบต.หมู่ 6
โทร.098-1769697


แชร์ให้เพื่อน: