ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

  • วันที่ 10 มกราคม 2566
  • อ่าน 134 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 นายธีรเดช พิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ครั้งที่ 1/2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ชั้น 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและรายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดจนดำเนินการคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

แทนคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 คน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: