ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2566

  • วันที่ 10 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 32 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองขอประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.muangkong.go.th/about.php?id=62

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: