ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • วันที่ 18 มีนาคม 2567
  • อ่าน 55 ครั้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยดำเนินการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติไทย และเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย  โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติหน้าที่โดยถือผลประโยชน์ ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ และประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี นอกจากนี้ยังร่วมกัน Big Cleaning บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อีกทั้งได้ดำเนินการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนภายในชุมชน เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองจากการจราจรและเพิ่มความชุ่มชื้นภายในอากาศ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: