ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบออนไลน์

  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 7 ครั้ง

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ดำเนินการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น ผ่านระบบออนไลน์
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: